Attitude KS

Konsultointia ja Ohjausta yksilöllisesti

Olen Kristina Sanaksenaho, koulutukseltani liikunnanopettaja  ja Liikestudio Attitude KS perustaja (2005)


Useiden vuosien opetustyö ja kokemus erilaisista harjoitusmenetelmistä ovat saaneet minut päätymään toimintamalliin, jota kutsun KEHONTUNTEMISEKSI.

Mitä on kehontunteminen? 

Se on jatkuvasti muuntautuvaa harjoittelua, jossa lähtökohtana on tieto ihmisen anatomiasta, mitä sovelletaan käytäntöön, ts. tiedon ja kokemuksen yhdistymistä.

Harjoittelussa keskitytään oman anatomisen rakenteen tunnistamiseen, jolloin voidaan puhua suhteen luomisesta omaan kehoon.

Tunneilla antamani ohjeet ja malli eivät toimi kaavana, jota toistetaan samanlaisena, vaan painopisteet vaihtelevat useasti. Tämä edellyttää keskittymistä ja toimintaperiaatteiden oivaltamista, kehittäen samalla kehonhallintaa ja osaamisen siirtovaikutusta kaikenlaiseen fyysiseen toimintaan.

Taidot  koostuvat useista osatekijöistä, joita oppii erottelemaan ja kontrolloimaan. Kokemus jäsentyneestä toiminnasta voi olla seuraavanlainen:

  "vahvistunut keskivartaloni ja lantion seutu säätelevät koko ryhtiäni ikään kuin sisäisenä voimana, ja askelluskin tuntuu määrätietoiselta". 

Kun lihaksia vahvistetaan, on tärkeää tietää mihin lihasvoimaa tarvitaan ja miten sitä säädellään. Rakenteiden kunnioittaminen puolestaan on lähtökohta liikeratojen toteutuksessa, niin että niveliä ja nikamia vaurioittavat kuormitukset voidaan välttää. Vammojen ennaltaehkäisy on tärkeä osa hyvinvointia.

Pienryhmissä tai yksityistunnilla jokainen saa tarvitsemansa yksilöllisen ohjauksen ja huomion. 


Oletko tullut ajatelleeksi?

Liikunnan vaikutus terveyteen on kiistaton, mutta yhteys ei ole automaattinen. Oleellista on missä määrin ja miten liikuntaa harjoitetaan. Tutkittua tietoa on tarjolla, mutta näyttäisi siltä, että oman kehon toimintakyvyn, vastaanottokyvyn ja sietokyvyn tunnistaminen jää hämäräksi. Se mitä tiedetään, ei siirry välttämättä toimintaan; tieto ei välity, jos sitä ei opeteta ja ohjata.

Samalla tavalla ohjeistettu ja suositeltu liikunta ei siis sovi kaikille! Tarvitaan mahdollisuuksia tunnistaa itse se mikä sopii ja millä perusteella. Sopivan harjoittelun löytyminen edellyttää myös, että liikunnan vaikutuksia oppii tunnistamaan ja aistimaan; missä harjoittelu tuntui, mitä se sai aikaan, mikä siinä palkitsi. Kapea vaatimus lihaskunnosta tekee liikunnasta helposti koneellista suorittamista.

Räätälöity ja perusteltu harjoittelu lisää ymmärrystä oman vastuun osuudesta. Tehokkuus ei voi olla ainoa mittari, jos pyritään liikunnallisen elämäntapaan. Tärkeää on mielekkäältä tuntuva ja oikein mitoitettu harjoittelu.

Jos istumatyön tekijä, jolla staattiset asennot ylläpitävät lyhyitä lihaksia, valitsee harjoittelumuodon, missä keskitytään lihasten voimanhankintaan, hän saattaa tietämättään vain lisätä istumatyön haittoja. Kun lihas aktivoituu, se supistuu ja lyhenee. Vaikka harjoituksen jälkeen saatetaan venytellä vähän, voimatreeni jättää jälkeensä jäykän ja rasittuneen olotilan, jos puuttumaan jää sovellus, eli se vaihe, missä saavutettua voimaa käytetään liikkumiseen. Voi tulla tyytyväiseksi siitä, että on "suorittanut" liikuntaa, mutta takeita hyvinvoinnin edistämisestä ei ole. Harjoitus on voinut olla nivelille ja nikamille kuormittava ja lyhyeksi jääneet lihakset luovat virheasentoja. Urheilijoiden treenaus tähtää lajin mukaiseen kompetenssiin eli taitavuuteen ja optimaaliseen tulokseen. Tavallisen liikkujan panokset jää kilpaurheilijamaisessa harjoittelussa käyttämättä, ja pitkällä tähtäimellä keho kuormittuu.

Ei voi välttyä vaikutelmalta, että tämä aika todella suosii kilpaurheilijamaista harjoittelua; enemmän, nopeammin ja voimakkaammin. Miksi ihmeessä? Miksi rasitusta lisätään kok ajan? Mikä riittää siihen, että jaksat, että kuntosi on kohdallaan ja voit paremmin?

Ulkonäköpaineet ja muoti-ilmiöt eksyttävät helposti. Trendiksi noussut reisi- ja pakaralihasten tehotreeni voi saattaa harjoittelijan tilanteeseen, missä alaselän nikamat ovat paineessa ja lihakset kireinä. Pakaralihakset toimivat lonkan ojentajina. Tämä tehtävä häiriintyy, kun suurentunut lihasmassa kallistaa lantion asentoa taaksepäin lisäten selän notkoa. Kyykkäämisestä kiristyneet lonkan koukistajat vahvistavat virheasentoa estämällä lonkkaniveltä ojentumasta. Tehotreenauksen lopputuloksena on nikamia kuormittava lantion virheasento sekä lonkan koukistajien staattinen lyheneminen, mihin yhdistyvät selkä- ja lonkkakivut.

Identiteettimme ja arvomme suuntaavat toimintaamme ja ilmenevät siinä miten kohtelemme itseämme ja muita. Kehon ja mielen yhteydestä puhutaan paljon. Kokonaisvaltaisuus tarkoittanee sitä, ettemme pysty erottelemaan olemustamme erillisiksi lokeroiksi, yhteydet ja vaikutukset eivät ole hallinnassamme. Persoonani ja kehoni ovat yhtä. Mieli, tunteet, kokemukset, sekä tietoiset että tiedostamattomat valintamme voivat kuitenkin kääntyä kehoa vastaan. Vaikka kehoa ei voi eristää, sitä saattaa alkaa kohdella objektina, ikään kuin ulkopuolisena.

Ääripäissä ovat passiivisuus, lähes olematon fyysinen aktiviteetti sekä pakkomielteinen harjoittelu ja rasitus. Molemmissa tapauksissa yhteys kehollisuuteen on häiriintynyt. Tunnistaminen ja aistiminen välittävät viestejä kehon voinnista. Jos nämä keinot ovat tukossa, on vaikea saada otetta ongelmien ratkaisemiseen. Harjoittelukipuun voi tottua ja sitä voi alkaa pitää väistämättömänä. Jos polvet kipeytyvät, jotakin tehdään väärin. Ilman oikeaa lihastukea ja linjausta syntyy virheasento ja polveen kohdistuu vaurioittava kuormitus.

Tiedätkö mihin rasitus eniten kohdistuu, mitkä lihakset työskentelevät, tekeekö joku lihas muiden puolesta, mitä tarkoittaa lihastasapaino, vastavaikuttajat, tukivoimat, rasituksen tasaaminen, jarruttava, keventävä työ jne. Tarvitaan ohjausta tai opetusta niin, että tieto tulee osaksi harjoittelua ja auttaa toimimaan anatomisten lainalaisuuksien mukaisesti.

Keho voidaan nähdä arkkitehtuurina. Tätä rakennelmaa voi kuormittaa sitä vaurioittamatta  vain siinä määrin ja sen suuntaisesti kuin tukirakenteet, luut ja nivelet sen kestävät.


A view

Bodily existence

My body is not an object, it is my being in the world. It is through my body that I am in the world, I express myself through this body, and I act through it.

I am rooted in the architecture of my body.

We all have skeleton, a structure and an architecture of bones (about 200) and joints. It is largely the same for all of us. Individual differences occur only in size and proportion of the body.

We also have a muscle suit (over 600). Muscles move bones. Every muscle have an origin and an insertion. For example, the abdominal muscle joins the pubic bone and sits on the ribs. As the muscle contracts, it bends the chest forward and downwards, lift the hips forward and up, and curves the skeleton. Everything is beautifully functional.

Through my body I become aware

I know myself through the body. I can never see myself directly, but instead I get to know myself feeling, recognicing and percieving. This happends Through the body, not by looking at my image in the mirrow.

I can follow my movements by recognicing muscle work , I can feel muscle contraction and release. I am the one who simultaneously directs, observes, and senses movements. I am the one who both comands and experiences.

This is the basis of consciousness, that is, being human.

Meaning of body awareness

Throuh my body I get the idea of who I am. It arises from the perceptions of my body, not just the brain function of thought. A healthy bodily connection creates a strong bodily self-awareness, which makes external opinions and judgements less powerfull to define me. They cannot tell me who I am, because I have body awareness of myself based on physical facts.

Body awareness supports one`s own identity, but also helps to understand others. It is a fundamental element of human existence and growth.

The stronger sense and connection I have with my body, the more connected I am to my authenticity and the more I can expand my existential boundaries in the world.

 

Workshop in Bahrain!
5.3.2022 

Antoisa viikko Bahrainissa, minkä kruunasi kolmiosainen kurssimme: tanssia, kehontuntemusta ja piirtämistä. Koska liikekieli on universaalia, YHTEYS löytyy ja ILO.